MARCH 2, 2019 - APRIL 6, 2019   Beautiful   | Group Exhibition Spyros Aggelopoulos | Savvas Christodoulides | Georgia Fambris | Chrysanthi Koumianaki | Aristeidis Lappas | Iliodora Margellos | Maria Papadimitriou | Vasilis Papageorgiou | Poka - Yio | Cacao Rocks | Tassos Vrettos Parnassos Literary Society, Karitsi Square 8, 10561, Athens

MARCH 2, 2019 - APRIL 6, 2019

Beautiful | Group Exhibition
Spyros Aggelopoulos | Savvas Christodoulides | Georgia Fambris | Chrysanthi Koumianaki | Aristeidis Lappas | Iliodora Margellos | Maria Papadimitriou | Vasilis Papageorgiou | Poka - Yio | Cacao Rocks | Tassos Vrettos

Parnassos Literary Society, Karitsi Square 8, 10561, Athens

JUNE 1, 2019 - JUNE 27, 2019  Caroline Larsen | Residency Show Mykonos

JUNE 1, 2019 - JUNE 27, 2019

Caroline Larsen | Residency Show

Mykonos

JULY 27, 2019 - AUGUST 23, 2019  Spyros Aggelopoulos | Solo Show Mykonos

JULY 27, 2019 - AUGUST 23, 2019

Spyros Aggelopoulos | Solo Show

Mykonos

AUGUST 23, 2019 - SEPTEMBER 30, 2019  Amir Fallah | Residency Show Mykonos

AUGUST 23, 2019 - SEPTEMBER 30, 2019

Amir Fallah | Residency Show

Mykonos

MAY 3, 2019 - JUNE 25, 2019  Hulda Guzman | Solo Show Athens

MAY 3, 2019 - JUNE 25, 2019

Hulda Guzman | Solo Show

Athens

 
JUNE 28, 2019 - JULY 27, 2019  Javier Calleja | Residency Show Mykonos

JUNE 28, 2019 - JULY 27, 2019

Javier Calleja | Residency Show

Mykonos

JULY 27, 2019 - AUGUST 23, 2019  Joakim Ojanen | Residency Show Mykonos

JULY 27, 2019 - AUGUST 23, 2019

Joakim Ojanen | Residency Show

Mykonos