MARCH 2, 2019 - APRIL 6, 2019     Beautiful     | Group Exhibition Spyros Aggelopoulos | Savvas Christodoulides | Georgia Fambris | Chrysanthi Koumianaki | Aristeidis Lappas | Iliodora Margellos | Maria Papadimitriou | Vasilis Papageorgiou | Poka - Yio | Cacao Rocks | Tassos Vrettos  Parnassos Literary Society, Karitsi Square 8, 10561, Athens

MARCH 2, 2019 - APRIL 6, 2019

Beautiful | Group Exhibition
Spyros Aggelopoulos | Savvas Christodoulides | Georgia Fambris | Chrysanthi Koumianaki | Aristeidis Lappas | Iliodora Margellos | Maria Papadimitriou | Vasilis Papageorgiou | Poka - Yio | Cacao Rocks | Tassos Vrettos

Parnassos Literary Society, Karitsi Square 8, 10561, Athens